Dịch vụ sửa chữa máy tính 2

Mở khóa bằng phần cứng Đơn giá Bảo hành
iPhone 4 (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPhone 4s (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPhone 5 (1-2 ngày) 1.000,000 3 tháng
iPhone 5s (1-2 ngày) 1.200,000 3 tháng
Mở khóa bằng phần cứng Đơn giá Bảo hành
iPhone 4 (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPhone 4s (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPhone 5 (1-2 ngày) 1.000,000 3 tháng
iPhone 5s (1-2 ngày) 1.200,000 3 tháng

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của Icare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng. Vui lòng xem chi tiết tại đây

Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Nội dung 7
Nội dung 8
Nội dung 9
Nội dung 10